Trvalo udržateľné stavebníctvo

Naša práca Napíšte nám

Pracovné príležitosti

Naša práca Napíšte nám

Úvod

O spoločnosti

Spoločnosť ENVIROSTAVBY SK s.r.o. sa orientuje predovšetkým na kompletné dodávky dopravných a pozemných stavieb. Pridruženou činnosťou spoločnosti sú opravy a údržba zabezpečovacích a oznamovacích zariadení. Vzhľadom na vysoké požiadavky investorov na kvalitu práce a plnenie časových harmonogramov prác, kladieme mimoriadny dôraz na vybavenosť spoločnosti novým, moderným technologickým vybavením s vysokou mierou prevádzkovej spoľahlivosti, čo je spoločne so skúsenosťami a odbornými znalosťami našich zamestnancov zárukou kvality našej práce.

Vybrané referencie