Solinterra

Solinterra je systém, ktorého podstatou je dlhodobá akumulácia tepla (najmä slnečného tepla). Systém funguje na princípe zberu slnečného žiarenia pomocou slnečných kolektorov, odkiaľ je teplo transportované pod základovú dosku budovy do zemného zásobníka, kde sa hromadí. Uskladnené teplo následne využívame na rôzne účely.

Prezentácia systému v anglickom jazyku:
SOLINTERRA envirostavby